Lemondásra Vonatkozó Jog– Big Bertha Original HU
Ingyenes szállítás Érdemes 2000 FT - Használja a kódot ORIGINAL5 Ingyenes szállítás Érdemes 2000 FT - Használja a kódot ORIGINAL5

Lemondásra Vonatkozó Jog

1. A lemondásra vonatkozó jog:

 

Joga van ezt a szerződést 30 napon belül indokolás nélkül felmondani.

 

2. Megfontolási időszak

A mefontolási időszak megrendelése utolsó tételének kézbesítése és átvételének igazolása napján kezdődik, és a tétel átvételétől és átvétele igazolásától számított 30-ik napon jár le.

 

3. Cím

Lemondási joga érvényesítéséhez az alábbi módok egyikén kell bennünket értesítenie:

Postán, a következő postacímen: Big Bertha Original, Nieuwezijds Voorburgwal 104, Amsterdam, 1012 SG, Hollandia

Telefonon, a következő telefonszámon: 06 80 021 555,

E-mailben, a következő e-mail-címen: info@bigberthaoriginal.hu

a vásárlási szerződés lemondására vonatkozó döntéséről, egy egyértelmű nyilatkozat megtételével.

 

4. Lehetőség az űrlap kitöltésével történő lemondásra, weboldalunkon

Használhatja a mellékelt lemondási űrlap mintát is.

 

5. Határidő

A lemondási határidő betartása érdekében elegendő elküldenie nyilatkozatát 

lemondási jogának érvényesítéséről a lemondási időtartam alatt.

 

6. A lemondás következményei

Ha lemondja a vásárlási szerződést, visszatérítjük az Ön által kifizetett teljes összeget, beleértve

a szállítás költségét (kivéve az esetleg felmerülő kiegészítő költségeket, ha az Ön által választott szállítás

az általunk ajánlott legolcsóbb normál típusú szállítástól eltér).

 

Előfordulhat, hogy a visszatérítendő összegből áru értékcsökkenési díjat vonunk le, ha az értékvesztés

nem megfelelő kezelés eredménye.

 

A visszatérítést késedelem nélkül megtesszük, legfeljebb –

(a) a kiszállított áru visszaérkezését követő 14 napon belül, vagy

(b) (ha korábban) az áru visszajuttatásának igazolását követő 14 napon belül, vagy

(c) ha nem történt áruszállítás, a szerződés lemondása közlésének napját követő 14 napon belül.

 

A visszatérítést ugyanazzal a fizetési módszerrel végezzük, mint amelyet az eredeti tranzakciónál használt, kivéve ha erről eltérően rendelkezett. Bármely esetben a visszatérítés nyomán nem merül fel semmiféle költsége.

 

7. Visszatérítés visszatartása

Előfordulhat, hogy visszatartjuk a visszatérítendő összeget, amíg megérkezik az áru, illetve dokumentálja az áru visszaküldését, amelyik korábban bekövetkezik.

 

8. Áru visszaküldése

Köteles késedelem nélkül visszaküldeni az árut, illetve nekünk átadni azt a következő címen [Big Bertha Original - GHS Logistika, 6, Kopytów 44F, 05-870 Kopytów, Lengyelország] vagy ... , és bármely esetben az e szerződés felmondásának bejelentését követő 30 napon belül. A határidő teljesítettnek tekintendő, ha az árut visszaküldi, mielőtt a 30 napos időszak lejár.

 

9. A visszaküldés költsége

Köteles viselni az áruk visszaküldésének közvetlen költségét, kivéve ha a tétel hibás, sérült, vagy nem a vártnak megfelelő. Amennyiben hibás, sérült, vagy nem a vártnak megfelelő tételt kíván visszaküldeni, ezt kizárólag a cég [BIG BERTHA ORIGINAL] által rendelkezésre bocsátott futár visszárucímke felhasználásával teheti meg. Nem fizetjük ki a visszaszállítás költségét, ha saját módszer használatával kívánja azt megtenni, kivéve ha erről írásban megállapodunk még a szállítás előtt.

 

10. Fogyasztó felelőssége az áru értékcsökkenése esetén

Ön kizárólag az áru jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításán felül szükséges mértékben felelős az áru kezelés miatti értékcsökkenéséért.

 

11. Kártérítés szerződés szerinti szolgáltatás esetében

Amennyiben a felmondási időszak alatt kért fel bennünket szolgáltatás nyújtására, Ön a szerződés felmondásának bejelentéséig elvégzett munkának megfelelő mértékű összeget köteles nekünk fizetni, a szerződés teljes tárgyához képest

 

*A Big Bertha Original a GHS Retail LTD márkaneve

 

 -------------------------------------------------------------------------------

 

Megrendelés visszavonása űrlap

Címzett: Big Bertha Original, Nieuwezijds Voorburgwal 104, Amsterdam, 1012 SG, Hollandia:

 

Alulírott, ez úton nyilatkozom, hogy lemondom vásárlási szerződésemet a következő tételek  vonatkozásában,

 

Lemondással érintett tételek listája, _________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

 

Megrendelés napja: _______ [*] / érkezés napja: ________[*],

 

Fogyasztó neve, ______________________

 

Fogyasztó címe, ____________________

_____________________________________

______________________________________

 

Dátum, _________________________________

 

Fogyasztó(k) aláírása (csak akkor szükséges, ha az űrlapot postán kézbesítik).

_________________________________________________________

 

[*] A nem megfelelő elem törlendő.

 

--------------------------